www.gazeladavki.si

GAZELA DAVKI

»Ni tisti daljnoviden, ki vidi goro, marveč tisti, ki vidi za njo«

ZAKAJ

ZAKAJ DAVČNO IN POSLOVNO SVETOVANJE PRI GAZELI NEPREMIČNINE?

NEPREMIČNINSKO POSREDOVANJE

Nagovor nosilke dejavnosti nepremičninskega posredovanja

Gazela nepremičnine ima za seboj uspešno desetletno poslovno pot, o čimer pričajo mnenja, priporočila in pohvale njenih strank. Pri tem  je ves čas poslovanja na nepremičninskem trgu  spoznavala, da pravne in fizične osebe, s katerimi je stopala v poslovna razmerja pogosto potrebujejo oziroma bi želele k osnovi storitvi nepremičninskega posredovanja preje(ma)ti še storitve davčnega in poslovnega svetovanja. Občutena je bila vrzel v pestrosti ponudbe storitev in samo vprašanje časa je bilo, kdaj  se bo  vrzel odpravila. Z rešitvijo iz opisane situacije vas  zdaj seznanjamo z nagovorom, ki sledi.

Jelka Perner, univ. dipl. pravnica, nepremičninska posrednica (licenca številka 01657)
GAZELA NEPREMIČNINE

Vili Perner, univ. dipl. ekon., preizkušeni davčnik
GAZELA DAVKI

DAVČNO IN POSLOVNO SVETOVANJE

Nagovor nosilca dejavnosti davčnega in poslovnega svetovanja

Nosilec dejavnosti davčnega in poslovnega  svetovanja ima za seboj bogato strokovno in poslovno pot (več najdete v rubriki Reference), ki obsega izkušnje s področja poslovanja podjetij in bank, kjer je zasedal  vodstvena in vodilna delovna mesta. Tu naj omenimo tudi izkušnje iz ZDA, kjer je deloval kot direktor financ in računovodstva pri Slovenijalesovem podjetju SK Products Corp. Uspešno je vodil revizijsko družbo ITEO Revizija (kasneje ITEO ABECEDA). Je starosta slovenske revizijske stroke in je v zvezi s tem v letu 2017 prejel  posebno priznanje Slovenskega inštituta za revizijo za razvoj slovenske revizijske stroke. Je nosilec strokovnih nazivov: 1. Certified Public Accountant – CPA (javni pooblaščeni revizor) pri ameriški zvezni državi New Jersey.2. Certified Internal Auditor – pri Institute of Internal Auditors (ZDA), 3. Pooblaščeni revizor (naziv podeljen pri Ministrstvu za finance), 4. Preizkušeni davčnik, 5. Preizkušeni notranji revizor (oboje pri Slovenskem inštitutu za revizijo) in 6. Državni notranji revizor (naziv podeljen pri Ministrstvu za finance). Pri svojem delu se je stalno srečeval z davčno in poslovno problematiko, ki sta mu zato ostali zelo blizu. Ocenjuje, da je zdaj napočil čas, da se aktivnosti davčnega in poslovnega svetovanja (pri Gazeli nepremičnine) posveti v celoti.