Priznanja

Posebno priznanje za dosežke – Slovenski inštitut za revizijo – 2017

Vili Perner  je preizkušeni notranji revizor in preizkušeni davčnik. Svoje bogate izkušnje je pridobival tudi v Ameriki, kjer je kot prvi Slovenec pridobil naziv Certified Public Accountant in Certified Internal Auditor.  Do leta 2002 je bil direktor revizijske družbe ITEO-ABECEDA d.o.o. in se kot pooblaščeni revizor aktivno ukvarjal z revidiranjem računovodskih izkazov, kasneje pa je svojo strokovno pot nadaljeval v okviru lastnega podjetja predvsem na področju notranjega revidiranja.

S Slovenskim inštitutom za revizijo je sodeloval že od njegove ustanovitve, in sicer kot prvi predsednik odbora sekcije za revizijo, ki se je kasneje preoblikoval v revizijski svet, bil je član Strokovnega sveta ter Sveta Inštituta. Pri Slovenskem inštitutu je sodeloval kot predavatelj v okviru izobraževanj za pridobitev strokovnih nazivov pooblaščeni revizor in revizor, s strokovnimi prispevki pa v reviji Revizor ter na raznih konferencah, ki jih je organiziral Inštitut. Bil je vodilni strokovnjak pri oblikovanju temeljnih pravil delovanja revizorjev in revizijskih družb in tako postavljal strokovno in organizacijsko podlago za nadaljnji uspešen razvoj stroke.

Njegova publicistična dejavnost se odraža predvsem v mnogih  člankih, objavljenih tudi v raznih drugih strokovnih publikacijah ter prispevkih na konferencah.

Ker je pomembno prispeval k ustanovitvi Slovenskega inštituta za revizijo in razvoju predvsem na področju zunanjega in notranjega revidiranja v okviru Slovenskega inštituta za revizijo, predlagam, da mu podelimo posebno priznanje za dosežke.

Dr. Marjan Odar
Direktor Slovenskega inštituta za revizijo

https://www.si-revizija.si/o-institutu/priznanja-instituta

KJE SE NAHAJAMO

Reboljeva ulica 2,
1000 Ljubljana

Kontakt

041 348 145
info@gazeladavki.si

Delovni čas

PON - PET: 8:00 - 16:00