Stališča o izvajanju svetovalnih in davčnih storitev

A. SVETOVALNE STORITVE 1. Splošno o svetovalnih storitvah Izvajanje različnih vrst svetovalnih storitev, ki jih s skupnim imenom smemo imenovati SVETOVALNE STORITVE RAVNATELJSTVOM – SSR (Management advisory sevices – MAS) je vse do danes  doseglo nesluten razvoj in razsežnost. Na splošno SSR sestoje iz pomoči in nasvetov na področju organizacije, kadrovanja, načrtovanja, financ, kontrol, operativnih … Read more